oferta

Diagnostyka i leczenie chorób ostrych i przewlekłych u dzieci i dorosłych w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego. 

W pozostałych przypadkach po badaniu lekarskim kierujemy na diagnostykę obrazową, elektrofizjologiczną, laboratoryjną oraz specjalistyczną opiekę lekarską w ramach dostępnego ubezpieczenia społecznego lub prywatnego w zależności od preferencji i stanu klinicznego pacjenta.

Jesteśmy zarejestrowani w lokalnym szpitalu oraz systemie szpitali w Irlandii. Współpracujemy z ośrodkami w Polsce.

W stanach nagłych i zagrażających życiu należy zgłosić się bezpośrednio do Emergency Department Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lokalnego szpitala w Droghedzie lub Dublinie lub kontaktować się z telefonem ratunkowym 999 lub 112

W trakcie choroby istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego dla pracodawcy oraz tzw. formularza zasiłku chorobowego. Prosimy o kontakt w dniu zachorowania w celu wystawienia zaświadczenia chorobowego. Ze względów administracyjnych zaświadczenia z datą wcześniejszą niż data kontaktu nie wystawia się jeśli nie było uprzednio badania lekarskiego.