oferta

Diagnostyka i leczenie chorób ostrych i przewlekłych u dzieci i dorosłych w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego.

W pozostałych przypadkach po badaniu lekarskim kierujemy na diagnostykę obrazową, elektrofizjologiczną, laboratoryjną oraz specjalistyczną opiekę lekarską w ramach dostępnego ubezpieczenia społecznego lub prywatnego w zależności od preferencji i stanu klinicznego pacjenta.

Jesteśmy zarejestrowani w lokalnym szpitalu oraz systemie szpitali w Irlandii. Współpracujemy z ośrodkami w Polsce.

W stanach nagłych i zagrażających życiu należy zgłosić się bezpośrednio do Emergency Department Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lokalnego szpitala w Droghedzie lub Dublinie lub kontaktować się z telefonem ratunkowym 999 lub 112

W trakcie choroby istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego dla pracodawcy oraz tzw. formularza zasiłku chorobowego. Prosimy o nie oczekiwać zaświadczenia chorobowego z datą wcześniejszą niż data konsultacji jeśli nie było uprzednio badania lekarskiego.

Uwaga! Z dniem 23 lipca 2018 Departament Pracy i Opieki Społecznej wprowadza nowe druki IB1 oraz MED1 zastępując druki MC1 oraz MC2. Prosimy nie oczekiwać, że stare druki mogą być wystawiane.