Panel Metylacji

Panel Metylacji ocenia główne warianty genetyczne genów, które regulują cykl metylowania. Jest to nieinwazyjny test, materiałem badanym jest wymaz z policzka.

Testowane są geny

  • COMT V158M
  • MTHFR 677
  • MTHFR 1298
  • MTR
  • MTRR
  • CBS
  • ENOS
  • VDR taq
  • VDR fok

Dodatkowo przerowadzany jest szczegółówy wywiad na temat aktualnego stanu zdrowia, co zapewnia dokładniejszy obraz , jak styl życia wpływa na ekspresję genów.

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.