Panel Metylacji

Panel Metylacji ocenia główne warianty genetyczne genów, które regulują cykl metylowania. Jest to nieinwazyjny test, materiałem badanym jest wymaz z policzka.

Testowane są geny

  • COMT V158M

  • MTHFR 677

  • MTHFR 1298

  • MTR

  • MTRR

  • CBS

  • ENOS

  • VDR taq

  • VDR fok

Dodatkowo przerowadzany jest szczegółówy wywiad na temat aktualnego stanu zdrowia, co zapewnia dokładniejszy obraz , jak styl życia wpływa na ekspresję genów.

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.