GI effects - kommpleksowe badanie stolca

Biomarkery dostarczające kluczowe informacje kliniczne w trzech głównych obszarach funkcjonalnych przewodu pokarmowego:

Trawienie / absorpcja:

Elastaza trzustkowa-1 jest markerem zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki.

Produkty rozkładu białek to markery niestrawionego białka docierające do okrężnicy.

Tłuszcz kałowy jest wskaźnikiem rozkładu i wchłaniania tłuszczu.

Zapalenie / Immunologia:

Kalprotektyna jest markerem zapalenia spowodowanego neutrofilami. Ten biomarker, produkowany w obfitości w miejscach zapalenia, okazał się klinicznie użyteczny w różnicowaniu między chorobą zapalną jelit (IBD) a zespołem jelita drażliwego (IBS) .3,4

Białko eozynofili X jest markerem zapalenia i reakcji alergicznej spowodowanej eozynofilami.

IgA wydzielnicza kału jest markerem odporności i funkcji barierowej wydzielania jelitowego.

Flora bkteryjna jelit:

Wskaźniki metaboliczne, w tym krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i beta-glukuronidaza, wykazują specyficzne i istotne funkcje metaboliczne wykonywane przez mikroflorę.

Ponad 95% organizmów jelitowych jest beztlenowych i trudno je odzyskać tradycyjnymi (tlonowymi) technikami hodowli.

Test GI effect ocenia zestaw 24 rodzajów / gatunków, które mapują do 7 głównych typów.

Kultury bakteryjne i mikologiczne wykazują obecność specyficznych organizmów korzystnych i patologicznych.

Parazytologia obejmuje kompleksowe testy wszystkich pasożytów na każdym zamówionym badaniu parazytologicznym.

Efekty GI zapewniają mikroskopowe badanie próbek kału pod kątem komórek jajowych i pasożytów (O&P), złotego standardu diagnostyki wielu pasożytów.

Metodą PCR wykorzystywana jest do wykrycia pasożytów i pierwotniaków w tym Blastocystis spp. , Cryptosporidium spp., Cyclospora cayetanensis, Dientamoeba fragilis, Entamoeba histolytica i Giardia. PCR dla organizmów staje się wysoce czułą metodą wykrywania organizmów zakaźnych.

Wybór jednodniowej lub trzydniowej kolekcji próbek opiera się na klinicznym wskaźniku podejrzenia klinicznego zakażenia pasożytniczego. W przypadku braku podejrzeń, jednodniowa próbka będzie prawdopodobnie odpowiednia. W przypadku dużego podejrzenia optymalna jest trzydniowa próbka.


Genova diagnostic