Comprehensive Digestive Stool Analysis

Kompleksowe badania kału – Comprehensive Digestive Stool Analysis

Ocenia ono aktywności trzustki, enzymów trawiennych, metabolizmu składników pokarmowych, obecność pożądanych i niepożądanych bakterii, wirusów i grzybów, dysbioze bakteryjną.

Pozwala określić antybiogram, czyli wrażliwość określonego mikroorganizmów na antybiotyki.

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.