Organix

Badanie Organix – jest nieinwazyjnym badaniem przeprowadzanym na podstawie pobranej próbki moczu

Badanie Organix określa:

 • niedobory witamin i składników mineralnych

 • niedobory aminokwasów takich jak np. karnityna czy N-acetylo-cysteina

 • uszkodzenia wynikające ze stresu oksydacyjnego

 • ilość markerów antyoksydacyjnych

 • wskaźniki wydajności detoksykacyjne organizmu

 • wskaźniki niedoboru kompleksu B

 • ilość metabolitów neurotransmiterów określających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego

 • mitochondrialną produkcję energii na podstawie składników cyklu kwasu cytrynowego

 • wydajność procesu metylacji

 • markery wystarczalności koenzymu Q10 i kwasów tłuszczowych

 • specyficzne wskaźniki dysbiozy (przerost bakterii i drożdży w organizmie)

Badanie określa metabolizm jelita, neurotransmiterów, niedobory witamin i kofaktorów

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.