Organix

Badanie Organix – jest nieinwazyjnym badaniem przeprowadzanym na podstawie pobranej próbki moczu

Badanie Organix określa:

 • niedobory witamin i składników mineralnych
 • niedobory aminokwasów takich jak np. karnityna czy N-acetylo-cysteina
 • uszkodzenia wynikające ze stresu oksydacyjnego
 • ilość markerów antyoksydacyjnych
 • wskaźniki wydajności detoksykacyjne organizmu
 • wskaźniki niedoboru kompleksu B
 • ilość metabolitów neurotransmiterów określających funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego
 • mitochondrialną produkcję energii na podstawie składników cyklu kwasu cytrynowego
 • wydajność procesu metylacji
 • markery wystarczalności koenzymu Q10 i kwasów tłuszczowych
 • specyficzne wskaźniki dysbiozy (przerost bakterii i drożdży w organizmie)

Badanie określa metabolizm jelita, neurotransmiterów, niedobory witamin i kofaktorów

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.