Jak zamówić receptę

e-recepta

Receptę można zamówić poprzez email lub formularz elektroniczny. Należy podać

  1. Imię i nazwisko

  2. aktualny adres

  3. aktualny telefon

  4. listę leków: nazwa, dawkowanie, i zapotrzebowanie czyli ile tabletek jest potrzebne i na jaki okres.

  5. dołączyć niezbędną dokumentację (jeśli dostępna - w tym wyniki badań, szczególnie jeśli zostały wykonane w Polsce lub w innym laboratorium)

  6. nazwę i adres lub telefon apteki, w której chcemy odebrać leki

  7. opłacić koszty wystawienia recepty (i skierowania na badanie jeśli niezbędne)

  8. okres oczekiwania do 1-3 dni roboczych, w razie potrzeby można w aptece otrzymać tzw. nagłe zapotrzebowanie - ang. emergency supply

Recepta może zostać wystawiona bez wizyty lekarskiej (koszt w zakładce kontakt) jeśli pacjent jest pod opieką specjalisty lub jest to kontynuacja stałego leczenia. pomimo braku wizyty, w każdym przypadku wymagana jest konsultacja dokumentacji medycznej i badania oraz czy należy wykonanać niezbędne badania do dalszego leczenia. Jeśli takie badania zostały wykonane w szpitalu lub np. w laboratorium w Polsce należy dołączyć wyniki badań do wiadomości email. W Irlandii wyniki ze szpitala zwykle przesyłane są do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - GP.

W przypadku braku aktualnych badań niezbędnych do kontynuacji leczenia wystawiane jest skierowanie na badania (opłata w zakładce kontakt).

Jeśli konieczna jest wizyta przed wystawieniem recepty na dłuższy okres to recepta wypisana jest na 1 tydzień do 1 miesiąca i otrzymują Państwo zaproszenie na wizytę z kalendarza rejestracji.

Recepta wysyłana jest bezpośrednio do apteki poprzez środki poczty elektronicznej (healthmail)