Jak dokonać płatności

Płatność Stripe

Płatności dokonywane są poprzez system Stripe przed wizytą na podstawie wystawionego rachunku online.

Zgodnie z kosztami konsultacji wystawiany jest rachunek na adres email i dane osobowe dostarczone w ramach rejestracji.

Opłatę można dokonać przez kartę płatniczą kredytową lub debetową lub inne opcje

Uwaga! System Stripe, po opłaceniu rachunku, wystawia automatycznie rachunek z podanymi danymi, których nie można zmienić w systemie. Prosimy o kontakt w razie potrzeby.

Płatność przelewem

Rachunki wystawiane są poprzez system Stripe zgodnie z kosztami konsultacji .

Otrzymany rachunek na adres email można wydrukować w formie PDF oraz skopiować dane do przelewu.

Opłatę można dokonać przelewem na konto praktyki podane na rachunku.

Płatność za badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne wykonane w ramach lokalnych usług narodowego systemu opieki zdrowotnej w lokalnym szpitalu pokrywane są przez narodowy system ubezpieczeń w Irlandii.

Badania medycyny funkcjonalnej opłacane są bezpośrednio w laboratorium przez pacjenta.

Badania diagnostyczne na które kierujemy do lokalnego szpitala są pokrywane z ubezpieczenia społecznego wyłącznie dla pacjentów.

Pozostałe badania wykonywane w praktyce oraz konsultacje lekarskie, diagnostyczne oraz żywieniowe opłacane są bezpośrednio poprzez rachunki z Lorenc Medical jak wyżej zgodnie z kosztami wizyt dostępnymi w zakładce kontakt. lub poprzez menu jak niżej. W celu potwierdzenia wizyty prosimy o dokoanie płatności z menu paypal lub przelewem bankowym i przesłanie potwierdzenia przed konsultacją