Nasze zdrowie a telefon komórkowy


Komórkowe połączenia telefoniczne na całym świecie to niewyobrażalna liczba. Jedna na trzy osoby na całym świecie objęta jest polem sieci komórkowej.

Od wielu lat jako lekarze zastanawiamy się nad wpływem tego globalnego zjawiska na nasze zdrowie.

Jakie są potencjalne, długoterminowe konsekwencje dla gatunku ludzkiego związane z rozpowszechnieniem używania telefonów komórkowych?

Każdy telefon komórkowy emituje pole elektro – magnetyczne o niskiej częstotliwości, które ostatecznie powoduje uczucie ogólnego zmęczenia, negatywny wpływ na układ odpornościowy, zaburzenia płodności u mężczyzn i zaburzenia funkcji seksualnych, zmiany w układzie sercowo-naczyniowym, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia ze strony centralnego układu nerwowego, osłabienie pamięci, funkcji poznawczych, osłabienie koncentracji, zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi czy uszkodzenia erytrocytów (za Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, czerwiec 2010).

Ze względu na ilość użytkowników telefonii komórkowej, która wciąż rośnie, negatywne skutki powoli stają się epidemią.

Na pewno należy unikać trzymania włączonego telefonu komórkowego blisko ciała.

Oczywiście dotyczy to przykładania słuchawki do głowy ale również nie powinniśmy nosić telefonu komórkowego w kieszeni koszul, marynarek czy w spodniach.

Mózg jest znacznie lepiej chroniony przez kości czaszki a penetracja do tkanek miękkich jest znacznie bardziej nasilona stąd narządy takie jak: serce, wątroba, nerki, narządy rozrodcze, jelita są szczególnie narażone.

Ekspozycja na promieniowanie znacząco wzrasta u osób noszących okulary w metalowej oprawce (około 20% w obrębie oczu, 6,3% w obrębie głowy – raport House of Commons Science and Technology System).

Najbardziej niepokojący jest związek z chorobami nowotworowymi.

W obserwacjach zespołu ze Szpitala Uniwersyteckiego w Orebro, który przeprowadził na grupie 1 tys. 429 pacjentów ze złośliwym lub łagodnym guzem mózgu, wykazano, że wśród mieszkańców wsi, którzy od ponad trzech lat korzystali z “komórki”, guzy mózgu wykrywano trzykrotnie częściej niż w odpowiedniej grupie z miasta. Po 5 latach użytkowania telefonu osoby z terenów wiejskich miały 4-krotnie wyższe ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu.

Członkowie służb specjalnych, stale noszący telefony komórkowe w okolicy dolnej części pleców również byli narażeni na częste zgody z powodu raka jelita grubego (raport Komisji Ekonomicznej)

Na co dzień zupełnie nie uświadamiamy sobie tego problemu i choć głośno ostatnio o natężeniu pola elektromagnetycznego trzeba przypomnieć, że od czasów radia tranzystorowego, tv i komputerów w naszych domach zanieczyszczeń, smogu elektromagnetycznego mamy coraz więcej i tak z czasem naczynie przepełnia się – jedną kroplą…

Podsumowując, najlepiej nie stosować (komórki, lodówki, komputera itp.

Jednak jeśli już, należy robić to z rozwagą i umiarem:

  • trzymaj komórkę możliwie z dala od siebie i wyświetlaczem do ciała,

  • poczekaj z przyłożeniem telefonu do głowy do momentu podjęcia słuchawki przez rozmówcę,

  • używaj zestawu głośnomówiącego,

  • nie używaj komórki podczas podczas szybkiego przemieszczania się po terenie pozamiejskim, a zwłaszcza w obrębie granicy zasięgu, gdzie telefon emituje maksymalną moc.

Marek Lorenc, lekarz rodzinny

Artykuł opublikowany Krzeszowicki Magazyn 29/06/2010