Dlaczego moje dziecko 

nie chce jeść? 


W praktyce spotykam się z problemem rodziców, czy moje dziecko je wystarczająco,  jak wesprzeć dziecko, które je wybiórczo, nie chce jeść warzyw, owoców.  Rozpatrując problem należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, które mogą wpływać na stan rzeczywisty:

Powyższe czynniki często są połączone i należy je przeanalizować i wprowadzać zmiany stopniowo krok po kroku. Pamiętajmy o aspekcie psychologicznym, nie można dziecka zmuszać do jedzenia, wywierać na nim presji. Wymaga wiele cierpliwości ze strony opiekuna, rodzica. Podstawą pracy z dzieckiem powinna być empatia czyli umiejętności budowania bliskiej relacji z dzieckiem z zachowaniem jego autonomii, obdarzeniem dziecka swoją uwagą i obecnością. Jakość posiłków i atmosfera, w jakiej są spożywane, zależą od środowiska, w jakim obraca się dziecko. Uczy się ono określonych zachowań żywieniowych w oparciu o powtarzające się określone zachowania rodziców, praktykowane w domu zwyczaje, wzory zachowania.

Na koniec chcę jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt, dzieci które głównie jedzą produkty płynne, papkowate, miękkie nie wymagające gryzienia mogą mieć problemy logopedyczne. Umiejętności prawidłowego gryzienia, żucia i połykania wzmacniania mięśnie w obrębie obszaru ustno-twarzowego, które ma ogromne znaczenie przy rozwoju mowy i artykulacji. Ćwiczenia logopedyczne mają pozytywny wpływ przy problemach z gryzieniem, żuciem i połykaniem i mogą wspomóc dziecko w pokonywaniu barier z jedzeniem.

Autor: Emilia Lorenc