Obciążenie toksynami

Obciążenie toksynami jest wszechstronną analizą poziomu toksycznych oraz potencjalnie toksycznych elementów wydalanych z moczem.

Test mierzy poziom 18 pierwiastków odżywczych i 20 pierwiastków toksycznych.

Badanie obejmuje:

– pierwiastki toksyczne: glin (aluminium), antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, kadm, ołów, rtęć, platyna, tal, tor, nikiel, pallad, tellur, cyna, uran, wolfram, cez, gadolin.

– pierwiastki odżywcze: wapń, chrom, kobalt, miedź, żelazo, magnez, mangan, molibden, fosfor, selen, sód, stront, siarka, wanad, cynk, lit, potas, bor.

Szersza oferta diagnostyki jest dobierana indywidualnie do potrzeb zdrowotnych pacjentów.