Lorenc Medical

Lorenc Medical Ltd w Irlandii (2004-2010 Praktyka Lekarska Camino i Diagnostyka Funkcjonalna PL w Krakowie)

Dziękujemy za zaufanie, że jesteście z nami i przez ponad 10 lat! Dziękujemy Bogu, naszym Rodzicom, nauczycielom, pracodawcom i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nas wspieraja!

Emilia i Marek Lorenc

Obecnie jesteśmy dostępni w Lorenc Medical Center w Collon, A92RY27 Drogheda Street w Irlandii

Zapraszamy do kontaktu +353 41 2145705 lub z Polski +48 12 3794367 lub online

Zarejestruj się w naszej praktyce i wyrusz z nami w - Drogę do Zdrowia